πτοέομαι (ptoeomai)

probabilmente simile all'alternativa di πίπτω (tramite l'idea di fare cadere) o a πέτομαι (tramite l'idea di fare volare via)
Numero Strong: G4422
verbo

1) terrorizzare
2) essere terrorizzato

πτοηθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
πτοηθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.

sconvolgere: 1
spaventare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω