πυλών (pulôn)

da πύλη
TDNT - 6: 921,974
Numero Strong: G4440
sostantivo maschile

1) una porta grande: di un palazzo
2) la parte anteriore di una casa, in cui si entra attraverso la porta, portico

πυλῶνα: acc. sing.
πυλῶνας: acc. pl.
πυλῶνες: nom. pl.
πυλῶνος: gen. sing.
πυλώνων: gen. pl.
πυλῶσιν: dat. pl.

atrio: 1
ingresso: 1
non tradotto: 4
porta: 12
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω