πυρόομαι (puroomai)

da πῦρ
TDNT - 6: 948,975
Numero Strong: G4448
verbo

1) bruciare con fuoco, essere incendiato, accendere
   1a) incendiare, bruciare
      1a1) essere incensato, indignato
   1b) fare ardere
      1b1) essere pieno di fuoco, ardente, acceso
         1b1a) di dardi pieni con sostanze infiammabili e accesi
         1b1b) ardere per desideri sessuali
      1b2) fuso dal fuoco per eliminare la scoria, essere purificato con il fuoco

πεπυρωμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
πεπυρωμένης: pass. pf. ptc. gen. sing. femm.
πεπυρωμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
πυροῦμαι: 1sing. pass. pres. ind.
πυρούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
πυροῦσθαι: pass. pres. inf.

(+) infocare: 1
ardere: 1
arroventare: 1
fremere: 1
infocare: 1
purificare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω