θαρρέω (tharreô)

un'altra forma di θαρσέω
TDNT - 3: 25,315
Numero Strong: G2292
verbo

1) aver coraggio, essere di buon umore
2) essere baldo

θαρρῆσαι: att. aor. inf.
θαρροῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
θαρροῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
θαρροῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
θαρρῶ: 1sing. att. pres. ind.
θαρσεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.

ardire: 1
con pienezza fidare: 1
coraggio: 2
essere pienezza di fidare: 2
fare coraggio: 1
fidare: 1
procedere ardire: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω