θεόπνευστος (theopneustos)

da θεός ed una presunta parola derivata da πνέω
TDNT - 6: 453,876
Numero Strong: G2315
aggettivo

1) inspirato da Dio
   1a) i contenuti delle Sacre Scritture

θεόπνευστος: nom. sing. femm.

ispirare da Dio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω