σωφρονέω (sôfroneô)

da σώφρων
TDNT - 7: 1097,1150
Numero Strong: G4993
verbo

1) essere sano di mente
   1a) essere in possesso delle proprie facoltà mentali
   1b) esercitare autocontrollo
      1b1) stimarsi moderatamente, pensare di sé stesso sobriamente
      1b2) tenere a freno le proprie passioni

σωφρονεῖν: att. pres. inf.
σωφρονήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
σωφρονοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
σωφρονοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.

essere di buono senno: 1
essere saggezza: 1
moderare: 1
sanare di mente: 2
sobrietà: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω