τίκτω (tiktô)

una forma fortificata della parola primaria teko (che è usata solo come alternativa in certi tempi)
Numero Strong: G5088
verbo

1) portare avanti, produrre (frutta dal seme)
   1a) di una donna che partorisce
   1b) della terra che porta i suoi frutti
   1c) metaforicamente portare

ἔτεκεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐτέχθη: 3sing. pass. aor. ind.
τεκεῖν: att. aor. inf.
τέκῃ: 3sing. att. aor. cong.
τέξεται: 3sing. med. fut. ind.
τέξῃ: 2sing. med. fut. ind.
τεχθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
τίκτει: 3sing. att. pres. ind.
τίκτῃ: 3sing. att. pres. cong.
τίκτουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm., att. pres. ptc. voc. sing. femm.

dare a lucere: 1
di partorire: 1
nascere: 2
partorire: 13
produrre: 1
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω