τίλλω (tillô)

forse simile all'alternativa di αἱρέομαι, e così a σύρω
Numero Strong: G5089
verbo

1) strappare, strappare via

ἔτιλλον: 3pl. att. impf. ind.
τίλλειν: att. pres. inf.
τίλλοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

strappare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω