τύπτω (tuptô)

un verbo primario (in una forma fortificata)
TDNT - 8: 260,1195
Numero Strong: G5180
verbo

1) colpire, battere, percuotere
   1a) con un bastone, una frusta, il pugno, la mano
   1b) di chi è in lutto, battersi il petto
2) percuotere qualcuno su cui si infligge un male punitivo
3) percuotere
   3a) metaforicamente ferire, inquietare la coscienza di qualcuno

ἔτυπτεν: 3sing. att. impf. ind.
ἔτυπτον: 3pl. att. impf. ind.
τύπτειν: att. pres. inf.
τύπτεσθαι: pass. pres. inf.
τύπτοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
τύπτοντί: att. pres. ptc. dat. sing. masc.

(+αὐτός) percuotere: 1
battere: 5
ferire: 1
percuotere: 5
picchiare: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω