ταβέρνη (tabernê)

plurale di origine latina
Numero Strong: G4999
sostantivo femminile

1) taverne
2) Tre Taverne, il nome di un luogo sulla via Appia tra Roma ed il mercato (foro) di Appio; era a 16 chilometri dal mercato e a 50 chilometri da Roma

Ταβερνῶν: gen. pl.

a taverna: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω