ταλαντιαῖος (talantiaios)

da τάλαντον
Numero Strong: G5006
aggettivo

1) il peso o valore di un talento
   1a) un talento di argento pesava circa 45 chilogrammi
   1b) un talento di oro pesava circa 91 chilogrammi

ταλαντιαία: nom. sing. femm.

pesare di circa uno talento: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω