ταμεῖον (tameion)

contrazione di una presunta parola derivata da tamias (un distributore)
Numero Strong: G5009
sostantivo neutro

1) ripostiglio, dispensa
2) una camera, soprattutto una camera interna
3) una stanza segreta

ταμείοις: dat. pl.
ταμεῖον: nom. sing.
ταμεῖόν: acc. sing.

camera: 1
dispensare: 1
stanziare interno: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω