ταπείνωσις (tapeinôsis)

da ταπεινόω
TDNT - 8: 1,1152
Numero Strong: G5014
sostantivo femminile

1) bassezza, posizione bassa
2) metaforicamente
   2a) umiliazione spirituale, che porta qualcuno a percepire e lamentarsi della propria piccolezza e colpa (morale)

ταπεινώσει: dat. sing.
ταπεινώσεως: gen. sing.
ταπείνωσιν: acc. sing.

bassare: 1
umiliare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω