ταπεινόω (tapeinoô)

da ταπεινός
TDNT - 8: 1,1152
Numero Strong: G5013
verbo

1) rendere basso, abbassare
   1a) livellare, ridurre ad un piano
   1b) metaforicamente portare in una condizione umile, ridurre a circostanze più miserie
      1b1) assegnare un grado o luogo inferiore
      1b2) abbassare
      1b3) essere classificato sotto altri che sono onorati o ricompensati
      1b4) umiliarsi o abbassarsi con uno stile di vita umile
   1c) abbassare, deprimere
      1c1) della propria anima, abbassare il proprio orgoglio
      1c2) avere un'opinione modesta di sé stesso
      1c3) comportarsi senza avere pretese
      1c4) privo di ogni altezzosità

ἐταπείνωσεν: 3sing. att. aor. ind.
ταπεινοῦσθαι: pass. pres. inf.
ταπεινωθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ταπεινώθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
ταπεινῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ταπεινώσει: 3sing. att. fut. ind.
ταπεινώσῃ: 3sing. att. aor. cong.

(+ἐγώ) avere a umiliare: 1
abbassare: 7
fare piccolezza: 1
spianare: 1
umiliare: 5
vivere in povertà: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω