ταράσσω (tarassô)

di affinità incerta
Numero Strong: G5015
verbo

1) agitare (una cosa, dal movimento delle sue parti in avanti e indietro), tribolare
   1a) causare a qualcuno una commozione interna, portare via la sua tranquillità di mente, disturbare la sua equanimità
   1b) inquietare, rendere agitato
   1c) provocare
   1d) agitare
      1d1) colpire lo spirito di qualcuno con paura e timore
   1e) rendere ansioso o angosciato
   1f) rendere perplesso la mente di qualcuno insinuando scrupoli o dubbi

ἐτάραξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐτάραξεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐταράχθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐταράχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ταρασσέσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
ταράσσοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ταράσσων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ταραχθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ταραχθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
τεταραγμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
τετάρακται: 3sing. pass. pf. ind.

agitare: 1
mettere in agitare: 1
mettere sottosopra: 1
muovere: 1
sconvolgere: 1
turbare: 12
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω