τεκνίον (teknion)

diminutivo di τέκνον
TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: G5040
sostantivo neutro

1) un piccolo bambino
2) nel NT usato come un termine con cui gli insegnanti si rivolgevano gentilmente ai loro discepoli

τεκνία: voc. pl.

figliare: 8
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω