τελώνης (telônês)

da τέλος e ὠνέομαι
TDNT - 8: 88,1166
Numero Strong: G5057
sostantivo maschile

1) un esattore o raccoglitore delle tasse
   1a) fra i romani, di solito un uomo di ordine equestre
2) un esattore delle tasse, un pubblicano o esattore generale nella raccolta delle tasse. Gli esattori delle tasse erano, come classe, detestati non solo dagli ebrei, ma anche da altre nazioni, sia a motivo della loro occupazione sia per la durezza, avidità e falsità con cui facevano il loro lavoro.

τελῶναι: nom. pl.
τελώνην: acc. sing.
τελώνης: nom. sing.
τελωνῶν: gen. pl.

(+) pubblicano: 1
di pubblicano: 4
pubblicano: 15
uno pubblicano: 1
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω