τελείωσις (teleiôsis)

da τελειόω
TDNT - 8: 84,1161
Numero Strong: G5050
sostantivo femminile

1) un completare, un perfezionamento
   1a) adempimento, compimento
   1b) l'evento che verifica la promessa
   1c) completamento, perfezione

τελείωσις: nom. sing.

compiere: 1
perfezionare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω