τελειόω (teleioô)

da τέλειος
TDNT - 8: 79,1161
Numero Strong: G5048
verbo

1) rendere perfetto, perfezionare, completare
   1a) compiere completamente, compiere, finire, portare ad una fine
2) completare (perfezionare)
   2a) aggiungere quello che è ancora mancante per rendere una cosa completa
   2b) essere trovato perfetto
3) portare alla fine (meta) proposta
4) compiere
   4a) portare ad una fine o adempimento con un evento
      4a1) delle profezie delle Sacre Scritture

ἐτελειώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐτελείωσεν: 3sing. att. aor. ind.
τελειοῦμαι: 1sing. pass. pres. ind.
τελειωθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
τελειωθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
τελειωθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
τελειῶσαι: att. aor. inf.
τελειωσάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
τελειώσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
τελειώσω: 1sing. att. aor. cong.
τετελείωκεν: 3sing. att. pf. ind.
τετελείωμαι: 1sing. pass. pf. ind.
τετελειωμένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
τετελειωμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
τετελειωμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
τετελειωμένων: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
τετελείωται: 3sing. pass. pf. ind.

adempire: 1
arrivare a perfezionare: 1
compiere: 3
completare: 1
condurre a terminare: 1
giungere a perfezionare: 1
passare: 1
perfezionare: 3
portare a perfezionare: 1
rendere completare: 1
rendere perfezionare: 8
terminare: 1
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω