τεσσαράκοντα (tessarakonta)

la decade di τέσσαρες
TDNT - 8: 135,1172
Numero Strong: G5062
aggettivo

1) quaranta

τεσσεράκοντα: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., dat. pl. neut., gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut., nom. pl. femm.

(+καί δύο) quarantadue: 2
(+καί ἕξ) quarantasei: 1
(+ἑκατόν τέσσαρες χιλιάς) centoquarantaquattromila: 3
(+ἑκατόν τέσσαρες) centoquarantaquattro: 1
quaranta: 15
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω