τετρακόσιοι (tetrakosioi)

plurale da τέσσαρες e ἑκατόν
Numero Strong: G5071
aggettivo

1) quattrocento

τετρακόσια: acc. pl. neut.
τετρακοσίοις: dat. pl. neut.
τετρακοσίων: gen. pl. masc.

(+καί πεντήκοντα) quattrocentocinquanta: 1
(+καί τριάκοντα) quattrocentotrenta: 1
quattrocento: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω