τετρακισχίλιοι (tetrakischilioi)

dall'avverbio moltiplicativo di τέσσαρες e χίλιοι
Numero Strong: G5070
aggettivo

1) quattromila

τετρακισχίλιοι: nom. pl. masc.
τετρακισχιλίους: acc. pl. masc.
τετρακισχιλίων: gen. pl. masc.

quattromila: 3
quattromila persona: 1
quattromila uomo: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω