τηλικοῦτος (têlikoutos)

da una parola composta da con ἡλίκος e οὗτος
Numero Strong: G5082
pronome

1) di età
   1a) di una tale età
   1b) di un'età così grande, così vecchio
   1c) così giovane
2) di una dimensione così grande, una massa
3) tale e così grande

τηλικαῦτα: nom. pl. neut.
τηλικαύτης: gen. sing. femm.
τηλικοῦτος: nom. sing. masc.
τηλικούτου: gen. sing. masc.

così grandezza: 3
uno altrettanto disastro: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω