τιμάω (timaô)

da τίμιος
TDNT - 8: 169,1181
Numero Strong: G5091
verbo

1) valutare, fissare il valore
   1a) per il valore di qualcosa che appartiene a sé stesso
2) onorare, stimare, riverire, venerare

ἐτίμησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐτιμήσαντο: 3pl. med. aor. ind.
τετιμημένου: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.
τιμᾷ: 3sing. att. pres. ind.
τίμα: 2sing. att. pres. imptv.
τιμᾶτε: 2pl. att. pres. imptv.
τιμήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
τιμήσει: 3sing. att. fut. ind.
τιμῶ: 1sing. att. pres. ind.
τιμῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
τιμῶσι: 3pl. att. pres. ind., 3pl. att. pres. cong.

fare: 1
onorare: 18
valutare: 1
vendere: 1
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω