τραχηλίζομαι (trachêlizomai)

da τράχηλος
Numero Strong: G5136
verbo

1) afferrare e torcere il collo o la gola
   1a) di combattenti che agiscono così con il loro antagonista
2) chinare indietro il collo di una vittima da uccidere, esporre chinando indietro
3) scoprire, esporre, rivelare, aprire
4) essere scoperto, reso manifesto a qualcuno

τετραχηλισμένα: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.

scoprire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω