τρυμαλιά (trumalia)

da una parola derivata da truo (portare via, simile alla radice di τραῦμα, τρίβος e τρώγω)
Numero Strong: G5168
sostantivo femminile

1) un buco (cruna dell'ago)

τρυμαλιᾶς: gen. sing.

cruna: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω