τυφλόω (tufloô)

da τυφλός
TDNT - 8: 270,1196
Numero Strong: G5186
verbo

1) accecare, rendere cieco
2) nel NT metaforicamente ottundere il discernimento mentale, scurire la mente

ἐτύφλωσεν: 3sing. att. aor. ind.
τετύφλωκεν: 3sing. att. pf. ind.

accecare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω