ξενίζω (xenizô)

da ξένος
TDNT - 5: 1,661
Numero Strong: G3579
verbo

1) ricevere come ospite, ospitare
   1a) essere ricevuto ospitalmente
   1b) stare come ospite, alloggiare
   1c) essere alloggiato
2) sorprendere o stupire dalla stranezza e novità di una cosa
   2b) pensare strano, essere scioccato

ἐξένισεν: 3sing. att. aor. ind.
ξενίζεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
ξενίζεται: 3sing. pass. pres. ind.
ξενίζοντα: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
ξενίζονται: 3pl. pass. pres. ind.
ξενίσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ξενισθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.

alloggiare: 1
cosa stranezza: 1
dovere alloggiare: 1
ospitare: 5
stupire: 1
trovare stranezza: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω