ξηρός (xêros)

dalla radice di ξέστης (tramite l'idea di bruciante)
Numero Strong: G3584
aggettivo

1) asciutto
   1a) di membra del corpo private del loro naturale succo, consumato, appassito
   1b) della terra come contrasto dell'acqua

ξηρά: nom. sing. femm.
ξηράν, ξηρὰν: acc. sing. femm.
ξηρᾶς: gen. sing. femm.
ξηρῷ: dat. sing. neut.
ξηρῶν: gen. pl. masc.

(+εἰμί) paralizzare: 1
asciugare: 1
di paralizzare: 1
mano: 1
paralizzare: 2
seccare: 1
terra: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω