ξυράομαι (xuraomai)

da una parola derivata dalla stessa parola di ξύλον (con significato un rasoio)
Numero Strong: G3587
verbo

1) tosare, radere
2) farsi radere

ἐξυρημένῃ: pass. pf. ptc. dat. sing. femm.
ξυρᾶσθαι: med. aor. inf.
ξυρήσονται: 3pl. med. fut. ind.

potere radere: 1
radere: 1
radere capo: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω