εἰς in the New Testament

Definitions

Thayer

1) into, unto, to, towards, for, among
Part of Speech: preposition
Citing in TDNT: 2:420, 211

Strong

G1519
A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered), of place, time, or (figuratively) purpose (result, etc.); also in adverbial phrases.: - [abundant-] ly, against, among, as, at, [back-] ward, before, by, concerning, + continual, + far more exceeding, for [intent, purpose], fore, + forth, in (among, at unto, -so much that, -to), to the intent that, + of one mind, + never, of, (up-) on, + perish, + set at one again, (so) that, therefore (-unto), throughout, till, to (be, the end, -ward), (here-) until (-to), . . . ward, [where-] fore, with. Often used in composition with the same general import, but only with verbs (etc.) expressing motion (literallyor figuratively.

Louw-Nida

GlossSection
(εἰμὶ εἰς) become13.51
k to (change of state)13.62
(ἀπό . . . εἰς) from . . . to13.62
(εἰς τὸ χεῖρον ἒρχομαι) become more sick23.150
(εἰσφέρω εἰς τὰς ἀκοάς) cause to hear24.55
(τίθεμαι εἰς τὰ ὦτα) listen carefully to24.64
(εἰς τὸ οὖς) privately28.73
(τίθεμαι εἰς τὰ ὦτα) remember well29.5
(εἰσφέρω εἰς τὰς ἀκοάς) speak about33.92
(ἀπέρχομαι εἰς τὰ ὀπίσω) no longer follow36.36
(κατέχω εἰς) head for54.22
(εἰς τὸ πάλιν) again67.55
(ἐχθὲς καὶ σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας) eternally67.87
(εἰς τὸ διηνεκές) forever67.95
(εἰς τὸ παντελές) forever67.95
(εἰς ἡμέραν αἰῶνος) forever67.95
(εἰς (τὸν) αἰῶνα (τοῦ αἰῶνος / τῶν αἰώνων)) forever67.95
((εἰς) (παντὰς) τοὺς αἰῶνας (τῶν αἰώνων)) forever67.95
o for (time)67.117
q until (time)67.119
p at (time)67.160
(ἐπιβάλλω τὴν χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον καὶ βλέπω εἰς τὰ ὀπίσω) start to do and then hesitate68.6
(εἰς τὰ ἄμετρα) excessive78.27
(εἰς τὸ παντελές) completely78.47
(εἰς τέλος) completely78.47
completely78.47
(ἐκ . . . εἰς) completely78.48
j to the point of (degree)78.51
e among (location)83.9
d inside (location)83.13
c on (location)83.47
a to (extension)84.16
b into (extension)84.22
(εἰς χολὴν πικρίας εἰμί) be terribly envious88.166
(ἀποβαίνω εἰς) result in89.41
(ἒρχομαι εἰς) result in89.43
g so that (result)89.48
f in order to (purpose)89.57
h by (means)89.76
i with reference to (content)90.23
n by (guarantor)90.30
m on behalf of (benefaction)90.41
l to (experiencer)90.59

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

1753
1
Total1754

Click on the first column to search for that word as a form of the root εἰς; click on the second column to search for that grammatical form of the root εἰς; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root εἰς.