Ἀβαδδών (Abaddôn)

di origine ebraica
TDNT - 1: 4,1
Numero Strong: G3
nome maschile

Abaddon = "distruzione"
1) rovina
2) distruzione
3) il luogo di distruzione
4) il nome dell'angelo principe delle regioni infernali, il ministro della morte e l'autore di devastazione sulla terra

Ἀβαδδὼν: nom. sing.

Abaddon: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω