Ἰακώβ (Iakôb)

di origine ebraica
TDNT - *, 344
Numero Strong: G2384
nome maschile

Giacobbe = "che prende il calcagno o che soppianta"
1) il secondo figlio di Isacco
2) il padre di Giuseppe, il marito di Maria

Ἰακώβ: acc. sing., gen. sing.
Ἰακὼβ: acc. sing., nom. sing.

(+) Giacobbe: 5
di Giacobbe: 7
Giacobbe: 15
Totale: 27

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω