Ἁκελδαμάχ (Hakeldamach)

di origine aramaica
Numero Strong: G184
nome località

Acheldama = "Campo di Sangue"
1) un campo acquistato con i soldi del tradimento di Giuda, vicino a Gerusalemme

Ἁκελδαμάχ: acc. sing.

non tradotto: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω