Ἁνανίας (Ananias)

di origine ebraica
Numero Strong: G367
nome maschile

Anania = "che Yahweh ha donato nella sua grazia"
1) un certo cristiano a Gerusalemme, il marito di Saffira Atti 5:1-6
2) un cristiano a Damasco Atti 9:10-18
3) un figlio di Nedebaeus, e sommo sacerdote degli ebrei c. 47-59 d.C. Nell'anno 66, fu ucciso dagli zeloti Atti 23:2.

Ἁνανία: voc. sing.
Ἁνανίαν: acc. sing.
Ἁνανίας: nom. sing.

(+) Anania: 1
Anania: 10
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω