Ἡρῳδιάς (Hêrôidias)

da Ἡρῴδης
Numero Strong: G2266
nome femminile

Erodiada = "eroico"
1) figlia di Aristobulus e nipote di Erode il Grande. Fu sposata prima a Erode Filippo I, figlio di Erode il Grande, un uomo senza incarico pubblico; ma dopo ebbe un'unione illecita con Erode Antipa, che incitò non solo ad uccidere Giovanni il battista ma anche a fare il viaggio a Roma che lo rovinò; alla fine lo seguì in esilio in Gallia.

Ἡρῳδιάδα: acc. sing.
Ἡρῳδιάδος: gen. sing.
Ἡρῳδιὰς: nom. sing.

(+) Erodiada: 1
Erodiada: 5
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω