Ῥωμαῖος (Rhômaios)

da Ῥώμη
Numero Strong: G4514
aggettivo

1) un residente della città di Roma, un cittadino romano

Ῥωμαῖοι, Ῥωμαῖοί: nom. pl. masc.
Ῥωμαίοις: dat. pl. masc.
Ῥωμαῖον: acc. sing. masc.
Ῥωμαῖος, Ῥωμαῖός: nom. sing. masc.
Ῥωμαίους: acc. pl. masc.
Ῥωμαίων: gen. pl. masc.

città Roma: 1
di Roma: 1
Roma: 9
uno Roma: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω