ἱερατεία (hierateia)

da ἱερατεύω
TDNT - 3: 251,349
Numero Strong: G2405
sostantivo femminile

1) il sacerdozio, l'ufficio di un sacerdote

ἱερατείαν: acc. sing.
ἱερατείας: gen. sing.

sacerdote: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω