ἰάομαι (iaomai)

voce media a quanto pare di un verbo primario
TDNT - 3: 194,344
Numero Strong: G2390
verbo

1) guarire, curare
2) rendere integro
   2a) liberare da errori e peccati, ottenere la salvezza (di qualcuno)

ἰαθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἰαθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἰάθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἰαθῆναι: pass. aor. inf.
ἰαθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἰαθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
ἰάθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἰαθήτω: 3sing. pass. aor. imptv.
ἰάσατο: 3sing. med. aor. ind.
ἰάσηται: 3sing. med. aor. cong.
ἰᾶσθαι: med. pres. inf.
ἰάσομαι: 1sing. med. fut. ind.
ἰᾶταί: 3sing. med. pres. ind.
ἴαται: 3sing. pass. pf. ind.
ἰᾶτο: 3sing. med. impf. ind.
ἰώμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+) compiere guarire: 1
guarire: 23
per guarire: 1
purificare: 1
Totale: 26

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω