Ἕλλην (Hellên)

da Ἑλλάς
TDNT - 2: 504,227
Numero Strong: G1672
sostantivo maschile

1) un greco, o un nativo del continente o delle isole greche o colonie
2) in senso più largo il nome abbraccia tutte le nazioni non ebree che hanno preso la lingua, i costumi, e la cultura dei greci; la differenza primaria è di religione e di adorazione

Ἕλλην: nom. sing.
Ἕλληνας: acc. pl.
Ἕλληνες, Ἕλληνές: nom. pl.
Ἕλληνι: dat. sing.
Ἕλληνος: gen. sing.
Ἑλλήνων: gen. pl.
Ἕλλησιν, Ἕλλησίν: dat. pl.

a Grecia: 2
di Grecia: 3
Grecia: 18
su Grecia: 1
verso Grecia: 1
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω