Ἄρτεμις (Artemis)

probabilmente dalla stessa parola di ἀρτέμων
Numero Strong: G735
nome femminile

Diana = "luce completa: flusso riservato"
1) Artemis, cioè l'Artemis taurica o persiana o efesina, la dea di molti popoli asiatici, è da distinguere dall'Artemis dei greci, la sorella di Apollo. Un tempio molto splendido fu costruito per lei a Efeso, che fu incendiato da Erostrato e ridotto in cenere; ma dopo nell'era di Alessandro il Grande, fu ricostruito in uno stile ancora più magnifico.

Ἀρτέμιδος: gen. sing.
Ἄρτεμις: nom. sing.

di Diana: 1
Diana: 4
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω