Ἔβερ (Eber)

di origine ebraica
Numero Strong: G1443
nome maschile

Eber o ebreo = "la regione oltre"
1) il figlio di Sela, e pronipote di Shem, uno degli antenati di Abraamo

Ἔβερ: gen. sing.

Eber: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω