ἑβδομήκοντα (hebdomêkonta)

da ἕβδομος ed una forma cambiata di δέκα
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: G1440
aggettivo

1) settanta
   1a) i settanta discepoli che Gesù mandò in aggiunta ai dodici apostoli
+ πέντε: settantacinque

ἑβδομήκοντα: acc. pl. masc., dat. pl. femm., nom. pl. femm., nom. pl. masc.

(+δύο) settanta: 2
(+διακόσιοι ἕξ) duecentosettantasei: 1
(+πέντε) settantacinque: 1
settanta: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω