ἐδαφίζω (edafizô)

da ἔδαφος
Numero Strong: G1474
verbo

1) gettare al terreno
   1a) sia di città che di edifici, distruggere, rendere livello con la terra, abbattere
   1b) metaforicamente di uomini

ἐδαφιοῦσίν: 3pl. att. fut. ind.

abbattere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω