ἐκ (ek)

una preposizione primaria che denota origine (il punto da cui un'azione un movimento inizia), da, fuori da (di luogo, tempo, o causa), letteralmente o figurativamente
Numero Strong: G1537
preposizione

1) fuori da, da, via da

ἐκ, ἐξ: prep.

(+ἔθνος) straniero: 1
(+ἡμέρα ἡμέρα) ogni giorno: 1
(+αὐτός) altro: 1
(+αὐτός) fratello: 1
(+αὐτός) fuori: 1
(+αὐτός) loro: 1
(+αὐτός) ne: 7
(+αὐτός) suo: 1
(+ὁ Ἰουδαῖος) Giudea: 2
(+ὁ φρέαρ) ne: 1
(+ὁ ὑπάρχω αὐτός) che uno possedere: 1
(+ὁ οὐρανός) celeste: 2
(+ὁ θυγάτηρ) discendere: 1
(+) a: 2
(+) a causare di: 4
(+) alcuno udire: 1
(+) da: 213
(+) da parte di: 1
(+) di: 91
(+) fino da: 1
(+) fuori da: 1
(+) il: 1
(+) in: 6
(+) in mezzo a: 2
(+) su: 4
(+ὅς) da: 3
(+ὅς) di: 1
(+γυνή ὁ Σαμάρεια) uno Samaria: 1
(+καί) con: 1
(+μέσος ὁ) da: 1
(+μέσος) a: 1
(+ἐγώ ὠφελέω) potere assistere: 1
(+ἐγώ) avere: 1
(+ἐναντίος) avversare: 1
(+ἀνάγκη) necessitare: 1
(+οὗ) a: 1
(+οὗ) da: 2
(+ἐάν ἐγώ) potere: 1
(+ἐξέρχομαι ὁ ὀσφῦς) discendere: 1
(+ἐξέρχομαι ὁ πλοῖον) sbarcare: 1
(+ἐξέρχομαι) lasciare: 1
(+πίνω αὐτός) bere: 1
(+πίστις) fede: 2
(+περιτομή) circoncidere: 4
(+σῴζω αὐτός) salvare: 1
a: 35
a causare di: 1
avere: 1
che: 1
con: 24
da: 226
da parte di: 2
di: 134
di mezzo a: 2
dopo: 1
figliare di: 1
fino: 1
fino da: 8
fra: 20
fra di: 2
fuori: 2
graziare a: 1
in: 8
in basare: 2
in numerare di: 1
in virtù di: 1
mediante: 5
non tradotto: 15
per: 34
per mezzo di: 2
per operare di: 1
per spirito di: 1
secondo: 1
sotto: 1
su: 4
su basare di: 1
Totale: 914

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω