ἐκδίκησις (ekdikêsis)

da ἐκδικέω
TDNT - 2: 445,215
Numero Strong: G1557
sostantivo femminile

1) vendetta, giustizia, punizione
In 2Corinzi 7:11 che rende giustizia a tutti. Vedi Luca 18:3; 21:22. La parola ha anche il senso di assoluzione e porta il senso di rivendicazione (Vincent III p. 329).
+ περιτίθημι: vendicare

ἐκδικήσεως: gen. sing.
ἐκδίκησιν: acc. sing.
ἐκδίκησις: nom. sing.

(+) giustiziare: 2
(+ποιέω) vendicare: 1
di vendicare: 1
punire: 2
vendicare: 3
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω