ἐκπλήρωσις (ekplêrôsis)

da ἐκπληρόω
TDNT - 6: 308,867
Numero Strong: G1604
sostantivo femminile

1) compimento, adempimento

ἐκπλήρωσιν: acc. sing.

(+) compiere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω