ἐλεημοσύνη (eleêmosunê)

da ἔλεος
TDNT - 2: 485,222
Numero Strong: G1654
sostantivo femminile

1) misericordia, pietà
   1a) soprattutto come offerta nelle elemosine, carità
2) beneficenza, una donazione al povero, elemosine

ἐλεημοσύναι: nom. pl.
ἐλεημοσύνας: acc. pl.
ἐλεημοσύνη: nom. sing.
ἐλεημοσύνην: acc. sing.
ἐλεημοσυνῶν: gen. pl.

elemosinare: 10
in elemosinare: 2
non tradotto: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω