ἐλπίς (elpis)

dalla parola primaria elpo (desiderare, di solito con piacere)
TDNT - 2: 517,229
Numero Strong: G1680
sostantivo femminile

1) aspettativa di male, paura
2) aspettativa di bene, speranza
   2a) nel senso cristiano
      2a1) aspettativa gioiosa e fiduciosa di salvezza eterna
3) in speranza, che ha speranza
   3a) l'autore della speranza, o colui che è il suo fondamento
   3b) la cosa sperata

ἐλπίδα: acc. sing.
ἑλπίδι, ἐλπίδι: dat. sing.
ἐλπίδος: gen. sing.
ἐλπὶς, ἐλπίς: nom. sing.

(+) sperare: 3
(+ἐπί) sperare: 1
di uno sperare: 1
sperare: 44
sperare di: 1
uno sperare: 3
Totale: 53

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω