ἐντεῦθεν (enteuthen)

dalla stessa parola di ἐνθάδε
Numero Strong: G1782
avverbio

1) da questo luogo, da qui
2) su un lato e sull'altro, su tutti e due i lati
+ καιγη: su ambedue i lati

ἐντεῦθεν: avv.

(+καί ἐκεῖθεν) su due riva: 1
di là: 1
di qua: 6
non tradotto: 1
via di qua: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω